1ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

ЗОП Консулт България ЕООД ще ви информира периодично за обявените обществени поръчки.След като ви уведоми за наличните процедури, екипът ни ще изготви анализ на условията по конкретната обществена поръчка, както и оценка на възможността ви за участие.

100 лева

2ЦЯЛОСТНО ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Попълване на всички образци, които са част от конкретната обществена поръчка, както и изготвяне на допълнителни документи съобразени с изисквания на конкурсната документация и на разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

По договаряне

3ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ИЛИ ОБЖАЛВАНЕ

В случай че сте избрани за изпълнител по конкретната поръчка, ви осигуряваме необходимите документи за подписване на договор. Ако не сте избрани за изпълнител на конкретната поръчка, екипът ни ви предоставя консултация относно обжалване на процедурата.

100 лева