1ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

В зависимост от вашия бизнес екипът на „ЗОП Консулт България“ ЕООД ще ви информира периодично за обявените обществени поръчки. След като ви уведоми за наличните процедури, екипът ни ще изготви анализ на условията по конкретната обществена поръчка, както и оценка на възможността ви за участие.

2ОСИГУРЯВАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ И ЦЯЛОСТНО ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Осигуряване на документацията за участие и необходимите фирмени документи; попълване на всички образци, които са част от конкретната обществена поръчка, както и изготвяне на допълнителни документи съобразени с изисквания на конкурсната документация и на разпоредбите на Закона за обществените поръчки; съдействие на клиента при изготвянето на техническото и ценово предложение; цялостно оформяне на документацията съобразено с изискванията на съответния възложител и закона за обществените поръчки.

3ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ИЛИ ОБЖАЛВАНЕ /ПОСЛЕДНИ СТЪПКИ В ПРОЦЕДУРАТА/

„ЗОП Консулт България“ ЕООД ви подсигурява от екипа си лице, което да присъства при отваряне на документацията. След оценката на предложенията и избор на изпълнител, екипът ни изготвя анализ на участието. В случай че сте избрани за изпълнител по конкретната поръчка, ви осигуряваме необходимите документи за подписване на договор. Ако не сте избрани за изпълнител на конкретната поръчка, екипът ни ви предоставя консултация относно обжалване на процедурата.